Virksomheds og Ungdomsuddannelsesbesøg

Aktiviteten sikrer at boligområdets unge og deres forældre opnår et mere indgående kendskab til ungdomsuddannelsesmuligheder, og hvilke job specifikke uddannelser kan føre til. På et ungdomsuddannelsesbesøg modtager de unge og deres forældre praktisk viden ved både at se, prøve og høre om den pågældende ungdomsuddannelse. De modtager viden om, hvordan uddannelser er opbygget, og hvilke muligheder uddannelser giver samt hvilke krav, der stilles til eleven.

Eleverne får på den måde bedre forudsætninger for at vælge den rigtige ungdomsuddannelse første gang.

Det er vigtigt at have et fokus på, hvad ungdomsuddannelse kan føre til og at give elever og forældre et indgående kendskab til arbejdspladser og praktikpladser.

I samarbejdet mellem Strandgårdskolens ledelse og lærere, UU Center Syd og Helhedsplanen i Vejleåparken afholdes der:

  • 2 årlige busture til forskellige erhvervsuddannelser.
  • 2 årlige busture til relevante virksomheder, der matcher fagligheden på de erhvervsfaglige uddannelser sammen med forældre.
  • 1 årlig tur til Copenhagen Skills Messe for elever og forældre.
  • 1 årligt arrangement i Vejleåparkens kulturhuse for unge og forældre om ungdomsuddannelsessystemet med rollemodeller.

 

For mere information om indsatsen kontakt Projektmedarbejder Mette Ring på tlf. 3156 1535 eller på mail mrf@aab.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev