Nabohjælp

Nabohjælp er en aktivitet, der har kørt i den tidligere helhedsplan (2013-17) i samarbejde med Ishøj Kommune, Københavns Vestegns Politi, og Det Kriminalpræventive Råd og som har haft succes med at sænke antallet af indbrud og bygge en stærk frivilliggruppe op af beboere fra boligområdet, som har taget ansvar for at styrke naboskab og kendskab beboerne imellem.

 

I aktiviteten ”Nabohjælp og det gode naboskab” fastholdes frivilliggruppen i Nabohjælp dels med sociale netværksaktiviteter og dels med aktiviteter med det formål at styrke det gode naboskab og rekruttere flere frivillige. I gruppen vil der være fokus på:

 

  • at udbrede Nabohjælp via fokus på, hvad beboere kan gøre for at fastholde et lavt antal indbrud.
  • at få flere tilmeldte til Nabohjælpsordningen. 
  • at formidle en fælles fortælling om, at hele Vejleåparken samlet deltager i arbejdet med at styrke det gode naboskab fx ved at invitere alle beboere med til fejring af naboskabet.
  • at nabohjælp er med til at øge trygheden i området.

 

I aktiviteten bliver der sat fokus på det gode naboskab blandt de mange beboergrupper i Vejleåparken og på tværs af de mere end 120 nationaliteter, alder og køn, der er repræsenteret i boligområdet. 

For mere info kontakt projektmedarbejder Mette Ring tlf. 3156 1535 eller mail mrf@aab.dk

Nabohjælp

Tilmeld dig vores nyhedsbrev