Fællesferie for udsatte familier

Hvert år søger Helhedsplanen midler via, den boligsociale Ferieforening, til at gennemføre en fælles rejse for minimum 15 udsatte familier i Vejleåparken i hver af de fire sommerferier i perioden fra 2017-2021. Ferien er af en uges varighed i børnenes sommerferie.

I løbet af ugen er der fællesaktiviteter som boldspil, kreativ leg og fællesudflugter i området. Der er også fællesspisning for alle familier, så der er stor mulighed for at alle familierne bliver rystet godt sammen.

Familierne bliver også inddraget i koordinering af fællesaktiviteterne og de praktiske opgaver med fællesspisning.

På ferien er der stort samspil mellem forældre og tovholder, der er fokus på at styrke:
· Forældrenes kompetencer og sociale kompetencer.

· Samvær og nærvær med børnene.

· Familiernes geografiske indsigt.

· Social inklusion familier imellem.

For mere info kontakt Projektmedarbejder og Husleder:

Fatiha El Amrani tlf. 3136 5975 eller mail ejdfea@domea.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev