Aktiviteter for alle

FORÆLDRECAFÉER (Uddannelse og livschance)

Daginstitutionerne i Vejleåparken, Strandgårdskolen og den boligsociale helhedsplan m.fl. samarbejder om forældrecafé med fokus på viden, netværk og sprog. Der afholdes fire årlige arrangementer i hver af de tre daginstitutioner. 

NETVÆRK OG FAGLIGE OPLÆG FOR LOKALT ANSATTE (Sammenhængskraft og medborgerskab)

Helhedsplanen holder to årlige temaoplæg for ejendomsfunktionærerne. Emnerne kan være: Viden om relevante tilbud i kommunen m.m. Ejendomsfunktionærerne møder mange forskellige beboere, og formålet er at ruste dem til dette møde, så de bl.a. kan henvise beboerne til hjælp.

BEBOERRÅDGIVNING OG SOCIAL– OG ØKONOMISK RÅDGIVNING (Sammenhængskraft og medborgerskab)

En-til-en-rådgivning lokalt i Vejleåparken i forhold til f.eks. sociale forhold, økonomi, boligstøtte, huslejerestance og skilsmisse. Rådgivningen skal være med til at sikre, at beboerne får den hjælp, de er berettiget til. 

TRYGHEDSSAMARBEJDE I VEJLEÅPARKEN (Kriminalitetsforebyggelse)

Fælles om Vejleåparken indgår i SSP-netværket. Derudover driver helhedsplanen et netværk med SSP, kommune, gadeplan, Politi, afdelingsbestyrelse og øvrige relevante parter. Samarbejdet skal bl.a. bidrage til større tryghed i boligområdet. (SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge).

VELKOMSTMØDER FOR NYE BEBOERE

I tæt dialog med afdelingsbestyrelserne og ejendomsdriften laver den boligsociale helhedsplan to gange årligt arrangementer, hvor alle nye beboere i Vejleåparken inviteres med. Fokus er bl.a. på sociale netværk, muligheden for rådgivning og viden om tilbud i boligafdelingerne og helhedsplanen.

Aktiviteter for børn og unge

FRITIDSJOBVEJLEDNING (Beskæftigelse)

For unge mellem 15-18 år, som har brug for hjælp til at finde et fritidsjob, skrive ansøgning og træne jobsamtale.

FREMSKUDT UDDANNELSESVEJLEDNING (Uddannelse og livschancer)

Vejledning og hjælp lokalt i Vejleåparken for unge op til 25 år i forhold til uddannelsesvalg m.m.

PÅ VEJ TIL VOKSEN – TEMAMØDER I 9. KLASSE (Sammenhængskraft og medborgerskab)

Hjælp til unge til at få en god start på voksenlivet og til at få styr på MitID, e-boks, betalingsservice, men også mere komplekse udfordringer for unge. Temamøderne er for 9. klasse på Strandgårdskolen.

BROBYGNING TIL FRITIDSLIVET (Kriminalitetsforebyggelse)

Støtte til børn og unge, så det bliver nemmere at starte til sport eller anden fritidsaktivitet. Støtten er til afklaring af interesser, kontakten til foreninger og søge hjælp til udgifter i forbindelse med kontingent, udstyr og tøj. Brobygning til foreningslivet er knyttet til en frivillig forældregruppe, som bakker op om formålet og planlægger og gennemfører aktiviteter / arrangementer.

PLAYBOX (Kriminalitetsforebyggelse)

Aktiviteter for børn og unge omkring container placeret i boligafdeling 55 og på Strandgårdskolen. Playbox er et samarbejde mellem skolen, SFO, Ishøj Get2Sport, foreninger og helhedsplanens medarbejdere og brobyggere.

PLAYMAKERE (Beskæftigelse)

Playmakere er unge fra 15 år og voksne unge, der som rollemodeller støtter op om, at børn og unge bliver en del af fritids- og foreningslivet. Playmakerne afholder desuden sammen med Fælles om Vejleåparken m.fl. aktiviteterne omkring Playbox.

LOMMEPENGEJOB (Beskæftigelse)

For unge mellem 14-15 år, der gerne vil have deres første job i fritiden lokalt i Ishøj, primært hos erhvervsdrivende. Fælles om Vejleåparken har tæt kontakt til den unge og deres arbejdsgiver. Indsatsen er et springbræt til et reelt fritidsjob og er med til at sikre en sund fritid.

CYKELVÆRESTEDET 

CykelVærestedet er et fritidstilbud for unge, hvor de, med hjælp til selvhjælp, lærer alt fra kædestramning og slangeskift, til hjulopretning og gearsystemer. De arbejder med gamle og nye cykler og lærer grundlæggende færdigheder omkring vedligeholdelse og mekanik. Formålet er bl.a. også at bakke op om en sund fritid.

LÆSEMAKKER

Læsemakker er et samarbejde mellem Strandgårdskolen, frivillige og helhedsplanen med fokus på bl.a. at støtte op om elevernes glæde ved læsning. 

For sidste nyt om Fælles om Vejleåparkens aktiviteter: