Sammenhængskraft og medborgerskab

Det overordnede formål med indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab er, at flere får mulighed for at blive en del af fællesskabet og for at deltage aktivt i samfundet.

Kriminalitetsforebyggelse

Det overordnede formål med indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse er, at børn og unge skal støttes til et liv uden kriminalitet, og at boligområdet skal opleves trygge.

Beskæftigelse

Det overordnede formål med indsatsområdet Beskæftigelse er, at flere bliver tilknyttet arbejds-markedet.

Uddannelse og livschancer

Målet med indsatsen er, at børn og unge kan få bedre muligheder for at blive en selvforsørgende del af samfundet med høj livskvalitet og økonomisk sikkerhed i job og uddannelse.