Sammenhængskraft og medborgerskab

Det overordnede formål med indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab er, at flere får mulighed for at blive en del af fællesskabet og for at deltage aktivt i samfundet. Flere beboere i Vejleåparken har sociale udfordringer og flere kan til tider ikke betale huslejen, og kan have brug for social og økonomisk rådgivning for lettere at få adgang til de kommunale tilbud. Opsøgende indsatser og lokal, åben og anonym rådgivning er en del af dette indsatsområde. Ishøj Kommunes Borgerservice Center vurderer endvidere, at flere af de unge beboere i Vejleåparken har behov for støtte til at forstå og håndtere egen økonomi. Den målgruppe er der også fokus på med dette indsatsområde.

Formålet med indsatsområdet er at styrke fællesskaber og bidrage til overskud til at klare hverdagen.

Den primære målgruppe: Beboere i svære livssituationer og isolerede beboere i boligområdet, der har behov for hjælp. Ikke mindst de unge voksne er i fokus.

Fælles om Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter

Social- og økonomisk rådgivning, På vej til voksen – temamøder i 9. klasse, Temamøder for ejendomsdriften – netværk og faglige oplæg for lokalt ansatte.