Uddannelse og Livschancer

Målet med indsatsen er, at børn og unge kan få bedre muligheder for at blive en selvforsørgende del af samfundet med høj livskvalitet og økonomisk sikkerhed i job og uddannelse. De skal støttes i deres skolegang, og de skal have vejledning og støtte til at finde det rette uddannelsestilbud. Dette indebærer også hjælp, støtte og vejledning til forældre.

Den primære målgruppe: Børn i førskolealderen, skolealderen og unge uden for uddannelsessystemet og/ eller arbejdsmarkedet.

Fælles om Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter: Forældrecafé i daginstitutioner og Fremskudt uddannelsesvejledning.