Kriminalitetsforebyggelse

Det overordnede formål med indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse er, at børn og unge skal støttes til et liv uden kriminalitet, og at boligområdet skal opleves trygge. Vejleåparken er trygt for mange af beboerne. Men der er stadig behov for kriminalitetsforebyggende tiltag.

Målet med indsatsområdet er, at børn og unge skal introduceres til et sundt fritidsliv. Mange unge deltager af økonomiske eller geografiske årsager ikke i organiserede fritidstilbud. Ved ikke at have noget at tage sig til er der dels en større risiko for at blive gadesocialiserede og ende i en kriminel løbebane. Med indsatsområdet og ikke mindst ved brobygning til foreningslivet knyttes børn og unge til netværk og fællesskaber i ”verdenen” uden for Vejleåparken.

Den primære målgruppe: Børn og unge op til 18 år.

Fælles om Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter: Brobygning til fritidslivet, Playbox og Netværk for fælles forebyggelse.