Formålet med dette indsatsområde er, at bidrage til at skabe et godt og trygt boligliv og boligområde, kendetegnet ved høj trivsel og godt naboskab. Der ønskes en højere grad af lokalt frivilligt engagement og højere trivsel hos beboerne. Dette søges opnået ved at give børn og unge mennesker en meningsfuld fritid, give dem positive sociale netværk, holde dem væk fra negative gadeaktiviteter, give dem oplevelsen af at være en del af et fællesskab, samt ved at styrke det gode naboskab og det frivillige engagement blandt beboerne.

Der arbejdes med aktiviteter, der har til formål:

• At øge trygheden i boligområdet

• At styrke børns trivsel og tilknytning til fritidsaktiviteter

• At fastholde det lave antal udsættelser via økonomisk rådgivning og akutrådgivning

• At forbedre beboere og omverdenens syn på boligområdet

• At engagere flere frivillige ved at forankre aktiviteter hos dem.

Den Boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken arbejder for at skabe bedre tryghed og trivsel gennem følgende aktiviter: Urban Dance, Urban Explore, Urban Voice, Nabohjælp, Akutrådgivning samt en målrettet kommunikationsindsats.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev