Sammenhængskraft og medborgerskab

Det overordnede formål med indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab er, at flere får mulighed for at blive en del af fællesskabet og for at deltage aktivt i samfundet. Flere beboere i Vejleåparken har sociale problemer og flere kan til tider ikke betale huslejen, og har brug for social og økonomisk rådgivning, gældsrådgivning, opsøgende indsatser samt har brug for let at få adgang til de kommunale tilbud. I stigende grad oplever Ishøj Kommunes Borgerservice Center endvidere, at det er de unge beboere i Vejleåparken, der har behov for støtte til at forstå og håndtere deres egen økonomi, når de er flyttet hjemmefra.

Målet med indsatsområdet er at styrke fællesskaber, voksne i svære livssituationer og bidrage til overskud til at klare hverdagen.

Den primære målgruppe: Beboere i svære livssituationer og isolerede beboere i boligområdet, der har behov for hjælp. Ikke mindst de unge voksne er i fokus.

Den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter Social- og økonomisk rådgivning, På vej til voksen – temamøder i 9. klasse og Ejendomsfunktionærdage – Netværk og faglige oplæg for lokalt ansatte