Uddannelse og Livschancer

Det overordnede formål med indsatsområdet Uddannelse og Livschancer er bl.a., at der sker et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere på sigt tager en uddannelse. Konkret i Vejleåparken er der behov for fagligt løft af danskkundskaber blandt børn og unge, og der er behov for at, flere unge tager en uddannelse.

Målet med indsatsen er, at børnene og de unge kan få bedre muligheder for at blive en selvforsørgende del af samfundet med høj livskvalitet og økonomisk sikkerhed i job og uddannelse. De skal støttes i deres skolegang, og de skal have vejledning og støtte til at finde det rette uddannelsestilbud. Dette indebærer også hjælp, støtte og vejledning til forældre.

Den primære målgruppe: Børn i førskolealderen, skolealderen og unge udenforuddannelsessystemet og/ eller arbejdsmarkedet.

Den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter: Forældrecafé i daginstitutioner og Fremskudt uddannelsesvejledning.