Uddannelse og Beskæftigelse

Formålet med dette indsatsområde er, at bidrage til Vejleåparkens børns og unges kompetencer til at gennemføre grundskole og ungdomsuddannelse. Indsatserne skal hjælpe forældrene i at støtte børnene i deres skolegang og uddannelsesvalg. Samtidig er formålet at styrke børnenes og de unges kendskab til og erfaring med, hvad det vil sige at varetage et arbejde. 

Formålet med dette indsatsområde er derfor:

  • At udvikle børn og unges kompetencer til at gennemføre grundskole og ungdomsuddannelse, således at andelen af unge fra boligområdet, der kun har grundskole som højest færdiggjorte uddannelse, falder.
  • At mindske antallet af unge fra Strandgårdskolen der erklæres ikke uddannelsesparate.
  • At det ulovlige fravær på Strangårdskolen nedsættes.
  • At hjælpe forældre til at støtte deres børn skolegang og uddannelsesvalg.
  • At få de unge til også at vælge erhvervsuddannelser.
  • At styrke børn og unges kendskab til, hvad det vil sige at varetage et arbejde og styrke muligheder for at varetage et reelt fritidsjob gennem lommepengeprojekter og fritidsjobsindsatser.
  • At understøtte oprettelse af lokale praktikpladser og fritidsjob for Vejleåparkens unge. 
Den Boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken arbejder med uddannelse og beskæftigelse gennem følgende aktiviter:  Fremskudt uddannelsesvejledning, Lommepengeprojekt, Fritidsjobvejledning og Virksomheds- og ungdomsuddannelsesbesøg. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev