Kriminalitetsforebyggelse

Det overordnede formål med indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse er, at børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og at områderne skal opleves trygge. Vejleåparken er trygt for mange af beboere. Men der er til stadighed behov for kriminalitetsforebyggende tiltag.

Målet med indsatsområdet er, at børn og unge skal introduceres til et sundt fritidsliv. Mange unge deltager af økonomiske eller geografiske årsager ikke i organiserede fritidstilbud. Ved ikke at have noget at tage sig til er der dels en større risiko for at blive gadesocialiserede og ende i en kriminel løbebane, og dels knyttes der færre netværk og fællesskaber til ”verdenen” uden for Vejleåparken, hvilket har indflydelse på integrationen. Derfor er der behov fremadrettet for at få flere unge i foreningslivet.

Den primære målgruppe: Børn og unge op til 18 år.

Den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken arbejder med indsatsområdet gennem følgende aktiviteter: Brobygning til fritidslivet, Idrætscontainer og Tryghedssamarbejde i Vejleåparken