Formålet med dette indsatsområde er at forebygge, at børn og unge, der er kriminalitetstruede eller i begyndende kriminel løbebane, bliver kriminelle og i stedet får en aktiv og positiv fritid. Kriminalpræventive indsatser har ikke en stor samlet vægt i helhedsplanens arbejde. Dette skyldes, at der fra kommunal side i forvejen foregår rigtig mange andre kriminalpræventive indsatser i området. De mange eksisterende kommunale indsatser taget i betragtning er formålet med indsatsområdet i høj grad at supplere og bygge bro til og samarbejde med de eksisterende kriminalpræventive indsatser.

Der bliver i dette indsatsområde arbejdet med aktiviteter, der har til formål:

• At færre børn og unge sigtes jf. straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

• At give kriminalitetstruede børn og unge et alternativ til at opholde sig på gaden.

• At sikre at boligafdelingernes hærværkskonto falder.

Den Boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken arbejder kriminalpræventivt gennem følgende aktiviter: Urban Music, Brandkadet og Ildflueforløb.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev