Formålet med dette indsatsområde er at styrke forældrekompetencerne hos forældrene i de udsatte familier, herunder øge deres forståelse for og handlemuligheder i forhold til deres ansvar og pligter. Forældrene understøttes til bedre at kunne navigere og handle i det danske samfund herunder de eksisterende kommunale tilbud.

Indsatsområdet bidrager også til at styrke forældrenes opmærksomhed på vigtigheden af et godt udviklet sprog, og hvordan de kan støtte deres børn i at få et bedre sprog, fx gennem deltagelse i foreningsaktiviteter, flere legerelationer osv.

Der etableres sociale netværk mellem forældrene, således at de får bedre mulighed for at støtte op om hinanden og skabe større social sammenhængskraft i området.

Der arbejdes med aktiviteter, der har til formål:

• At styrke hele familien, deres interne relationer og forældrekompetencer i forhold til 0-6 årige.

• At styrke hele familien, deres interne relationer og forældrekompetencer i forhold til skolebørn.

• At antallet af psykosociale børnesager for de 0-18 årige nedbringes.

• At antallet af førskolebørn, der ikke vurderes sprogligt aldersvarende, nedbringes.

Den Boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken arbejder med forebyggelse og forældreansvar gennem følgende aktiviter: Familieakademiet, Forældrenetværket og Feriestørre til udsatte familier.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev