Vejleåparkens boligsociale helhedsplan gennemføres i samarbejde med Ishøj Kommune og AAB Afd. 55. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i Vejleåparken. En boligsocial helhedsplan er en 4-årig plan, og Vejleåparkens nuværende plan løber fra 1. november 2021 til november 2025. Helhedsplanen er finansieret gennem midler fra Landsbyggefonden, Ishøj Kommune og boligforeningen AAB.   Helhedsplanens sekretariat består af seks ansatte, to ansatte i Ishøj kommune og fire i AAB. Medarbejderne arbejder tæt sammen med de beboervalgte beboerdemokrater, ejendomsfunktionærer, kommunale instanser, foreninger og frivillige, der bidrager til skabe tiltag i og for Vejleåparken.

Konkret arbejdes ud fra fire overordnede indsatsområder, der tilsammen udmunder i 13 forskellige aktiviteter målrettet primært børn, unge og familier i Vejleåparken. De fire indsatsområder er:

  • Sammenhængskraft og medborgerskab
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Beskæftigelse
  • Uddannelses og livschance