Hvad er den boligsociale helhedsplan

Vejleåparkens boligsociale helhedsplan gennemføres i samarbejde med Ishøj Kommune, AAB Afd. 55 og Ishøj Boligselskab hvor formålet er at understøtte en positiv udvikling i Vejleåparken, et boligområde der huser ca. 5000 beboere. En boligsocial helhedsplan er en 4-årig plan og Vejleåparkens nuværende plan gik i gang 1.november 2017 og løber frem til november 2021, hvor der arbejdes målrettet på at forbedre det boligsociale miljø i området. Helhedsplanen er finansieret gennem midler fra Landsbyggefonden, boligselskaberne i Vejleåparken og Ishøj Kommune.    

Helhedsplanens sekretariat består af 9 ansatte der arbejder tæt sammen med de beboervalgte beboerdemokrater, ejendomsfunktionærer, kommunale instanser og de mange frivillige der bidrager til skabe spændende tiltag i Vejleåparken. Konkret arbejdes ud fra 4 overordnede indsatsområder der tilsammen udmunder i 14 forskellige aktiviteter målrettet børn, unge og familier i Vejleåparken. De 4 indsatsområder er:

  • Tryghed og Trivsel
  • Kriminalpræventiv indsats
  • Uddannelse og Beskæftigelse
  • Forebyggelse og Forældreansvar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev