Forældrenetværk

 

Forældrenetværket er et tilbud til forældre med behov for støtte og sparring i familielivets forskellige udfordringer. 

Netværket er et intimt og tillidsfuldt forum hvor der arbejdes med at nedbryde den negative sociale arv som mange familier i Vejleåparken kæmper med. 

En vigtig del af arbejdet er at styrke forældrenes handlekompetence og ruste dem til bl.a. at tage vare på familien i sårbare situationer fx gennem økonomisk rådgivning, formidling af uddannelseshjælp og viden, sparring omkring børneopdragelse og det danske skolesystem. 

Cirka hver anden måned mødes Forældrenetværket i boligområdets beboerhuse hvor udvalgte temaer tages op. Det kan være alt fra temaer indenfor børneopdragelse til hvilke overvejelser der ligger i at vokse op i to kulturer.     
AAB afd. 55


 

KULTURHUSET

AAB adf. 55s beboerhus.
Hjemmeside: www.aab55.dk/

Følg Kulturhuset på Facebook: 
Her

 

Stenbjerggårds Boligsselskab

 

GLASHUSET

Stenbjerggårds beboerhus.

Følg Glashuset på Facebook:
Her