Brandkadet

Brandkadet giver to gange årligt 8 unge beboere i Vejleåparken mulighed for at deltage i et 5 dages forløb på en brandstation. Her lærer de unge nyttige redskaber som teambuilding, førstehjælp, idrætstest og får mulighed for at prøve kræfter med brandslukning, røgdykning og rapelling. Forløbet afsluttes med en opvisning og overrækkelse af diplomer. 

12 ugers opfølgningsforløb

De to ét-ugers forløb følges op af et 12 ugers forløb for de deltagere, som er motiverede og egnede til at fortsætte. Det er i samarbejde med Østsjællands Beredskab og Ishøj Kommunes Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, at de særligt motiverede rekrutteres.

Forløbet på 12 uger har plads til 8 deltagere per gang, og der lægges op til, at deltagerne vil være unge fra henholdsvis Helhedsplanen i Vejleåparken og Helhedsplanerne i Taastrupgård og Gadehavegård. Der vil være 2-3 deltagere fra hvert boligområde på hvert forløb. Desuden vil der på 12 ugers-forløbet, være en tidligere ildflue eller brandkadet, som deltager som hjælpeinstruktør. Dette gøres ud fra gode erfaringer fra et pilotprojekt foretaget i den nuværende helhedsplan i Vejleåparken, hvor en tidligere brandkadetdeltager var i erhvervspraktik samtidig med, at næste hold ildfluer havde deres forløb.

  

For mere info kontakt 

Projektmedarbejder Christina Blæsbjerg på tlf. 3140 4445


AAB afd. 55


 

KULTURHUSET

AAB adf. 55s beboerhus.
Hjemmeside: www.aab55.dk/

Følg Kulturhuset på Facebook: 
Her

 

Stenbjerggårds Boligsselskab

 

GLASHUSET

Stenbjerggårds beboerhus.

Følg Glashuset på Facebook:
Her