Aktiviteter for alle

FORÆLDRE CAFE

Daginstitutionerne i Vejleåparken, hel-hedsplanen m.fl. samarbejder om forældrecafé med fokus på viden, net-værk og sprog. Der afholdes fire årlige arrangementer i hver af de 4 dag-institutioner. Derudover følger med-arbejder fra helhedsplanen forældre til forældrecaféen på skolen, hvor forældre støttes i deres børns sproglige læring.

NETVÆRK OG FAGLIGE OPLÆG FOR LOKALT ANSATTE

Helhedsplanen holder to årlige temaoplæg for ejendomsfunktionær-erne. Emnerne kan være: Viden om relevante tilbud i kommunen m.m. Ejendomsfunktionærerne møder mange forskellige beboere, og for-målet er at ruste dem til dette møde, så de bl.a. kan henvise beboerne videre.

BEBOERRÅDGIVNING OG SOCIAL– OG ØKONOMISK RÅDGIVNING

En-til-en-rådgivning lokalt i Vejleåparken i forhold til temaer som sociale forhold, økonomi, boligstøtte, huslejerestance og skilsmisse. Rådgivningen skal være med til at sikre, at beboerne får den hjælp, de er berettiget til. 

TRYGHEDSSAMARBEJDE I VEJLEÅPARKEN

I tæt dialog med Ishøj Kommune skaber helhedsplanen et netværk med SSP, kommune, Politi, afdelingsbestyrelse og øvrige relevante parter. Samarbejdet skal bidrage til større tryghed i boligområdet.

Aktiviteter for børn og unge

Urban Music er professionel musikundervisning i Hip Hop genren. 

Erkan Cakmak fra Ishøj Ungdomsskole åbner hver torsdag Lydstudiet i Den Røde Varmecentral fra kl.15:00-18:00.

Her har unge mellem 10 og 17 år mulighed for at blive en del af et ambitiøst musikunivers og få kyndig vejledning i bl.a. tekstskrivning og indspilning.

Deltagerne i Urban Music er tilknyttet projektet et år af gangen, og får efter et gennemført forløb mulighed for at modtage et MyLife læringsbevis ved Ishøj Ungdomsskole.

 

For mere info kontakt projektmedarbejder Rebecca Nansamba på tlf. 3140 4445 eller mail rna@aab.dk

Urban Explore

Urban Explore er en række af kreative læringsforløb, der har til formål at give børn og unge indsigt i en ny kultur eller aktivitet. Urban Explore har fokus på kreativitet, fysisk aktivitet, håndværksmæssige færdigheder og anden uformel læring, og giver børn og unge succesoplevelser med deres kreative sider, samt via afsluttede forløb introducerer  børn og unge for spændende måder at bruge sin fritid på. Nedenfor kan du læse om nuværende, samt tidligere Urban Explore forløb.

For mere info kontakt projektmedarbejder Rebecca Nansamba på tlf. 3140 4445 eller mail rna@aab.dk