Aktiviteter for alle

FORÆLDRE CAFE  (Uddannelse og livschance)

Daginstitutionerne i Vejleåparken, helhedsplanen m.fl. samarbejder om forældrecafé med fokus på viden, netværk og sprog. Der afholdes fire årlige arrangementer i hver af de 3 daginstitutioner. Derudover følger medarbejder fra helhedsplanen forældre til forældrecaféen på skolen, hvor forældre støttes i deres børns sproglige læring. 

NETVÆRK OG FAGLIGE OPLÆG FOR LOKALT ANSATTE (Sammenhængskraft og medborgerskab)

Helhedsplanen holder to årlige temaoplæg for ejendomsfunktionærerne. Emnerne kan være: Viden om relevante tilbud i kommunen m.m. Ejendomsfunktionærerne møder mange forskellige beboere, og formålet er at ruste dem til dette møde, så de bl.a. kan henvise beboerne videre.

BEBOERRÅDGIVNING OG SOCIAL– OG ØKONOMISK RÅDGIVNING (Sammenhængskraft og medborgerskab)

En-til-en-rådgivning lokalt i Vejleåparken i forhold til temaer som sociale forhold, økonomi, boligstøtte, huslejerestance og skilsmisse. Rådgivningen skal være med til at sikre, at beboerne får den hjælp, de er berettiget til. 

TRYGHEDSSAMARBEJDE I VEJLEÅPARKEN (Kriminalitetsforebyggelse)

I tæt dialog med Ishøj Kommune skaber helhedsplanen et netværk med SSP, kommune, Politi, afdelingsbestyrelse og øvrige relevante parter. Samarbejdet skal bidrage til større tryghed i boligområdet.

Aktiviteter for børn og unge

FRITIDSJOBVEJLEDNING (Beskæftigelse)

For unge mellem 15-18 år, som har brug for hjælp til at finde et fritidsjob, skrive ansøgning og træne jobsamtale.

FREMSKUDT UDANNELSESVEJLEDNING (Udannelse og Livschancer)

Vejledning og hjælp lokalt i Vejleåparken for unge op til 25 år i forhold til uddannelsesvalg m.m.

PÅ VEJ TIL VOKSEN – TEMAMØDER I 9. KLASSE (Sammenhængskraft og medborgerskab)

Hjælp til unge til at få en god landing i voksenlivet og til at få styr på NemId, e-boks, betalingsservice, men også mere komplekse udfordringer for unge. Temamøderne er for 9. klasse på Strandgårdskolen.

BROBYGNING TIL FRITIDSLIVET (Kriminalitetsforebyggelse)

Støtte til børn og unge, så det er nemmere for dem at starte til sport eller anden fritidsaktivitet. Støtten er til afklaring af interesser, kontakten til foreninger og søge hjælp til udgifter i forbindelse med kontingent, udstyr og tøj.

IDRÆTSCONTAINEREN (Kriminalitetsforebyggelse)

Aktiviteter for børn og unge omkring containeren placeret i afd. 55. Aktiviteterne varetages af foreninger og af helhedsplanens medarbejdere og brobyggere. Containeren er også et sted, beboerne af og til kan få en kop kaffe og møde andre beboere.

BROBYGGERE (Beskæftigelse)

Lokale unge i alderen 15-21 år, der som rollemodeller støtter op om, at børn og unge bliver en del af fritids- og foreningslivet. Brobyggerne afholder desuden sammen med helhedsplanen m.fl. aktiviteterne omkring Idrætscontaineren.

LOMMEPENGEJOB (Beskæftigelse)

For unge mellem 14-15 år, der gerne vil have et deres første job i fritiden lokalt i Ishøj, primært hos erhvervsdrivende. Helhedsplanen har tæt kontakt til den unge og deres arbejdsgiver. Indsatsen er et springbræt til et reelt fritidsjob og er med til at sikre en sund fritid.

 For sidste nyt om helhedsplanens aktiviteter:

 

·       facebook.com/helhedsplanenivejleaparken/

·       Kom forbi helhedsplanens kontor Strandgården 11C

·       Ring eller skriv til en af medarbejderen (vparken.dk/kontakt/)

·       Følg med i din postkasse

·       Mød os i boligområdet